Nederlands  English 

Disclaimer


Disclaimer

Aansprakelijkheid
De inhoud van de website Dogtag.nl is met de grootste zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen dat ondanks de betrachte zorgvuldigheid informatie op deze website onjuistheden bevat.
Dogtag.nl in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Copyright
Alle rechten berusten bij de I.T.D., tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden.